Design

Vi designar lösningar som gör våra kunders liv lättare och skönare. I designfasen fångar vi upp dina önskemål för att kunna skapa ett komplett system med rätt kvalitéer. Det handlar om att välja rätt produkter, få dem att samverka och se till att de uppfyller alla estetiska krav. När systemdesignen är klar skapar vi alla ritningsunderlag inklusive produktlista, kanalisationsritningar, konstruktionsritningar och kopplingsschema. Designfasen utmynnar i ett komplett tekniskt underlag för hela projektet.

Installation

När byggets elektriker, snickare och målare är klara, är det dags för våra tekniker att göra entré. De har många års erfarenhet av montering och driftsättning av avancerade system. Teknikerna monterar tv-skärmarna, kontakter, knappsatser, touchskärmar, accesspunkter för wifi, högtalare, motordrivna liftar, gardiner, projektorer och mycket annat. De kopplar in alla ljud- och bildkomponenter och ser till att hela systemet fungerar perfekt.

Programmering

Våra styrsystem programmeras för att fungera exakt enligt dina önskemål. För exempelvis ett ljusstyrningssystem innebär det att varje lampa ska integreras och att de olika väggmonterade knappsatserna ska programmeras. Varje knapp aktiverar ett förprogrammerat scenario. Tryck på “middag” för en skön belysning vid matbordet, klicka på “mys” för ett mjuk och dämpat ljus. Styrsystemet sköter även ljud, bild, klimat m.m. Våra programmerare tillhör de mest erfarna i Sverige och hanterar de flesta olika styrsystemen på marknaden.

Projektledning

Efter designfasen tar vår projektledare över. Projektledningen är en nyckelroll och är lika avgörande för ett lyckat slutresultat som själva systemdesignen. Projektledaren ansvarar för att det som är planerat blir verklighet. Då nästan alla våra projekt utförs i samband med en renovering eller nykonstruktion, handlar en stor del av projektledningen om att kommunicera med de olika hantverksgrupperna. Projektledaren är den som går på byggmöten och går igenom våra ritningsunderlag med snickare och elektriker. Han är också den som beställer produkter i rätt tid och ser till att våra installatörer och programmerare utför jobbet i enlighet med tidplanen.

Support

Alla tekniska system behöver kärlek och omvårdnad. Vi sätter stor stolthet i att hålla en teknisk support i världsklass. Om någonting krånglar, finns vi alltid redo för att fixa problemet.