Townhouse

Från ambassad till bostad

Uppdragsgivare

Holmström

Projekttyp

Privat miljö

Plats

Stockholm

År

2011

Detta klassiska hus i Lärkstaden genomgick en omfattande renovering.