LJUSSCENARION
Det moderna alternativet till rader med traditionella dimmars stavas smart belysning. Tryck bara på knappen: ”tänd” så dimras varje enskild lampa automatiskt upp till en förbestämd nivå. Detta är vad man kallar för ett ljusscenario, till exempel ett god morgon-scenario som är vackert och samtidigt bekvämt dämpat för nyvakna ögon.

När det senare på kvällen är dags för familjen att äta middag dämpas köksbelysningen samtidigt som den pendlade armaturen ovanför matbordet tonar upp till en förbestämd nivå. Nu har vi istället ett behagligt middagsscenario.

 

 

 

SÄKERHET
Ur ett rent trygghetsperspektiv finns också flera fördelar. Vid inbrott blinkar varenda lampa i hela huset för att dra till sig  grannarnas uppmärksamhet. Vid brandlarm tänds rätt lampor upp för att markera utrymningsvägarna, och en annan smart funktion är att aktivera ett s.k. semesterscenario när hemmet under perioder är obebott. Då simulerar systemet familjens normala aktivitet genom att tända, dimra och släcka ett antal lampor under dygnet. Något som hejdar de flesta inbrottsambitioner under er frånvaro.

 

 

 

NYPRODUKTION
Sänk produktionskostnaden jämfört med traditionell elstandard. Ett ljusstyrningsystem från Lutron är inte bara kostnadseffektivt på komponentsnivå - det sparar in stora resurser i form av minimerad kanalisation, förkortade installationstider och mycket mer.  Vi arbetar sedan flera år mot flera av Sveriges största byggherrar och implementerar kontinuerligt denna nya standard för belysning.

Vi levererar enligt AB04 och ABT06.

Kontakta Christophe Mourou för mer information kring vad vi kan göra i ert bostadsprojekt.